Đối tác
Thời khóa biểuThư viện giáo trình điện tửqc5qc1
slide mớikhai giảng1hdndslide3dtnttctc2ktky kett11
THÔNG BÁO

Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin

Khoa Điện - Điện tử - Công nghệ thông tin

DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - CNTT

 

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Thầy Ma Xuân Chí Trưởng khoa    
2 Thầy Bùi Mạnh Cường P.Trưởng khoa    
3 Thầy Hoàng Ngọc Linh P. Trưởng khoa    
4 Thầy Nguyễn Tiến Mạnh Giáo viên    
5 Thầy Nguyễn Xuân Tiến Giáo viên    
6 Thầy Đào Văn Vinh Giáo viên    
7 Thầy Hà Khánh Hoàng Giáo viên    
8 Thầy Trần Trung Kiên Giáo Viên    
9 Thầy Dương Quang Dũng Giáo Viên    
10 Thầy Lương Hồng Cường Giáo viên    
11 Thầy Nguyễn Xuân Dũng Giáo viên    
12 Cô Nguyễn Thu Trang Giáo viên    
13 Cô Bàn Thị Trang Giáo viên    
14 Cô Cao Thị Xuân Thu Giáo Viên    
15 Cô Đỗ Thị Tâm Giáo viên    

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
Quảng cáo
Dang kyqc
^ Về đầu trang
;