Đối tác
Thời khóa biểuThư viện giáo trình điện tửqc5qc1
slide mớislide1slide3
TC Vận hành máy thi công nền

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ VẬN HÀNH MÁY THI CÔNG NỀN

 

Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp.

I. Sau khi học song chương trình này người học được trang bị:

1. Kiến thức:

+ Có những kiến thức cơ bản về: Điện kỹ thuật, Cơ ứng dụng, Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Nguội cơ bản,... cho việc tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề vận hành máy thi công nền.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được các phương pháp thi công của máy máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được các biện pháp an toàn bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, sơ cứu người bị tai nạn, các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi vận hành, bảo dưỡng máy thi công nền;

+ Phân tích được quy trình chuẩn bị thi công cho máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được quy trình vận hành và bảo dưỡng các loại máy thi công nền;

+ Trình bày được một số nguyên nhân hư hỏng, cách  kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được các phương án tổ chức và quản lý khi thi công nền;

2. Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ thi công;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi thi công nền và xử lý được các tình huống khi xảy ra tai nạn;

+ Lựa chọn được các công việc chuẩn bị cho máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan trước khi thi công;

+ Sử dụng được các dụng cụ thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được những hư hỏng thông thường trên các máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Vận hành  được máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan đúng quy trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Thực hiện được một số kỹ năng cơ bản về nguội;

+ Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công;

+ Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công nền và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp.

+ Hướng dẫn được thợ bậc dưới và thợ phụ trong các công việc thi công nền;

+ Thường xuyên cập  nhật  kiến thức mới, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng.

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

+ Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế;

        + Có kỹ năng giao tiếp tốt với lãnh đạo, với đồng nghiệp và với khách hàng.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề, nghề Vận hành máy thi công nền, học sinh sẽ:

             + Vận hành được các loại máy: máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan trong nghề vận hành máy thi công nền trên các công trường xây dựng, san lấp, công trình thủy điện, thủy lợi;...

             + Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường trên các máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan trong nghề vận hành máy thi công nền trên các công trường xây dựng, san lấp, công trình thủy điện, thủy lợi;...

+ Làm chủ các máy thi công;

            + Có thể làm tổ trưởng hoặc đốc công tại các công trường thi công xây dựng;...

+ Tham gia tạo nguồn xuất khẩu lao động;

+ Tự tạo việc làm cho mình.

II. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

MÃ MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH 01

Chính trị

35

26

6

3

MH 02

Pháp luật

15

11

3

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh Phần II

45

28

13

4

MH 05

Tin học 1

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 1

60

30

25

5

MH 07

Điện kỹ thuật

45

32

10

3

MH 08

Cơ ứng dụng

60

39

17

4

MH 09

Vẽ kỹ thuật

60

40

16

4

MH 10

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

45

39

3

3

MH 11

Vật liệu học

60

52

4

4

MH 12

An toàn lao động và vệ sinh môi trường

30

21

7

2

MĐ 13

Nguội cơ bản

80

17

59

4

MH 14

Kỹ năng giao tiếp

30

18

10

2

MĐ 15

Bảo dưỡng động cơ đốt trong

80

24

49

7

MĐ 16

Bảo dưỡng hệ thống điện

56

12

40

4

MĐ 17

Bảo dưỡng hệ thống thủy lực

60

18

37

5

MĐ 18

Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy xúc

72

18

49

5

MĐ 19

Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy ủi

56

12

40

4

MĐ 20

Bảo dưỡng gầm và thiết bị công tác máy lu

56

12

40

4

MH 21

Kỹ thuật thi công

60

53

2

5

MĐ 22

Vận hành máy xúc

280

35

227

18

MĐ 23

Vận hành máy ủi

200

25

158

17

MĐ 24

Vận hành máy lu

160

21

128

11

MĐ 25

Thực tập sản xuất

160

4

150

6

MH 26

Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh)

90

30

55

5

MH 27

Tin học 2

80

30

45

5

MĐ 28

Thực hành Hàn hồ quang cơ bản

120

22

94

4

MĐ 29

Thực hành Nguội nâng cao

45

0

43

2

Tổng cộng:

2.200

685

1.369

146

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Aministrator
Thống kê truy cập
Quảng cáo
lien heDang kyqc
^ Về đầu trang
;