Đối tác
httruottraiĐoàn thanh niênDBTuyển sinh mayLhKÊT QUẢ THI TN THPT 2017Thư viện giáo trình điện tửKQHTqc2qc5qc3qc4qc1qc5
slide mớislide1slide3
TIN HOẠT ĐỘNG

Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2014

Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2014

UBNDTINH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:  286 /TB-CĐNKTCN

Tuyên Quang, ngày 11  tháng 8  năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2014

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đến bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với giày converse viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2014;

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2014;

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thông báo về việc tuyển dụng, tiếp nhận viên chức năm 2014 với các nội dung sau:

A/ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2014

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại trường phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch viên chức cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang liên tục từ 03 năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày nhận hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng, trừ những người có trình độ chuyên môn đào tạo thuộc danh mục nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ tại quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của Ủy ban tỉnh Tuyên Quang và người dự tuyển đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang chưa đủ 3 năm (36 tháng) nhưng có vợ hoặc chồng đang có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Tuyên Quang liên tục từ đủ 3 năm (36 tháng) trở lên tính đến ngày bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng.

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn xin đăng ký dự tuyển;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của ngạch viên chức tuyển dụng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi năng lực dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tào án; đang bị áp dụng ciện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng viên chức cần tuyển dụng theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng: 05 viên chức, bao gồm:

1. Giáo viên dạy nghề điện công nghiệp (mã ngạch 15.113): 01 viên chức:

- Vị trí tuyển dụng: Giáo viên giảng dạy nghề điện công nghiệp.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Điện, Kỹ thuật điện, tự động hóa xí nghiệp.

2. Giáo viên dạy nghề điện tử (mã ngạch 15.113): 01 viên chức:

- Vị trí tuyển dụng: Giáo viên giảng dạy nghề Điện tử.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiêp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Điện, Điện tử.

3. Giáo viên dạy nghề chăn nuôi (mã ngạch 15.113): 01 viên chức

- Ví trí tuyển dụng: Giáo viên giảng dạy nghề chăn nuôi.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành chăn nuôi thú y.

4. Giáo viên dạy nghề cơ khí hàn (mã ngạch 15.113): 01 viên chức

- Vị trí tuyển dụng: Giáo viên dạy nghề cơ khí hàn.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Cơ khí.

5. Giáo viên dạy nghề cơ điện nông thôn (mã ngạch 15.113): 01 viên chức

- Vị trí tuyển dụng: Giáo viên giảng dạy nghề cơ điện nông thôn.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Điện, Công nghệ ô tô, Cơ khí

III. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4x6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, kết quả học tập …  theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp theo quy định;

- Giấy chứng nhận của phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, thành phố thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) như: con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao Sổ hộ khẩu được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Hai phong bì có dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

- Hai ảnh 3 x 4.

2. Thời gian, địa điểm hướng dẫn và thu nộp hồ sơ dư tuyển, số điện thoại liên hệ:

-  Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8/2014 đến hết ngày 14/9/2014.

- Địa điểm hướng dẫn lập hồ sơ và thu nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang.

- Số điện thoại liên hệ: 0273.823.713 hoặc 0913.171.026 (trong giờ hành chính).

IV. Hình thức và nội dung xét tuyển, thi tuyển.

1. Xét tuyển:

1.1 Đối tượng xét tuyển

- Những người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, hệ chính quy các trường công lập, người có trình độ thạc sĩ thuộc các chuyên ngành quy định tại Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành danh mục ngành nghề, lĩnh vực có nhu cầu thu hút cán bộ, các ngành khuyến khích đào tạo sau đại học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2015 (các ngành có chỉ tiêu tuyển dụng).

          - Những người thuộc đối tượng: con liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mất khả năng lao động 81% trở lên, có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí làm việc cần tuyển dụng.

1.2 Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nười dự tuyển.

2. Thi tuyển:

2.1 Đối tượng thi tuyển:

Các trường hợp không thuộc đối tượng xét tuyển, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển quy định ở trên (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt).

2.2 Nội dung thi tuyển:

a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút nội dung tương ứng với vị trí tuyển dụng.

b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

- Thi viết: Thời gian 180 phút hoặc thi trắc nghiệm thời gian 30 phút về nghiệp vụ dạy nghề và quản lý đào tạo nghề.

- Thi thực hành: Thí sinh thực hiện soạn một bài giảng thực hành theo đề thi; trình giảng và làm mẫu kỹ năng trước Hội đồng chấm thi trong thời gian 1 giờ giảng (45 phút).

c) Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút, nội dung theo vị trí tuyển dụng.

d) Môn ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút, nội dung theo vị trí tuyển dụng.

V. Điều kiện miễn một số môn trong thi tuyển:

1. Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

2. Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

VI. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng:

Dự kiến tổ chức trong tháng 10/2014 tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang.

VII. Lệ phí tuyển viên chức năm 2014:

Thực hiện theo quy định thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

B/ THÔNG BÁO TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại trường phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch viên chức cần tuyển dụng và có đủ các điều kiện sau đây:

- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

- Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa váo cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của ngạch viên chức tuyển dụng

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh ngoài các điều kiện trên cần đáp ứng thêm các yêu cầu sau:

- Phải có trình độ chuyên môn trên chuẩn theo vị trí tuyển dụng;

- Có thời gian công tác từ 05 năm trở lên không kể thời gian tập sự, thử việc;

- Có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Đảm bảo thời gian công tác tại Nhà trường từ 10 năm trở lên tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Lao động;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế hành vi năng lực dân sự;

- Đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Số lượng viên chức cần tiếp nhận theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng: 02 viên chức, bao gồm:

1. Giáo viên dạy nghề xây dựng (mã ngạch 15.113): 01 viên chức

- Vị trí tiếp nhận: Giáo viên dạy nghề xây dựng.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành xây dựng;

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ B tiếng Anh trở lên.

- Trình độ tin học: Có trình độ B tin học trở lên.

- Kỹ năng nghề: Có kỹ năng nghề tương đương trình độ cao đẳng nghề hoặc bậc 5/7, bậc 4/6 trở lên hoặc là nghệ nhân cấp quốc gia nghề xây dựng; có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và kinh doanh giày adidas yeezy 350 v2 sf hoặc công nghiệp từ 03 năm trở lên.

 - Nghiệp vụ sư phạm: Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề nếu không phải là tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc có bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

2. Giáo viên dạy nghề trồng trọt (mã ngạch 15.113): 01 viên chức

- Vị trí tiếp nhận: Giáo viên dạy nghề trồng trọt.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành trồng trọt;

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ B tiếng Anh trở lên.

- Trình độ tin học: Có trình độ B tin học trở lên.

- Kỹ năng nghề: có kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực trồng trọt từ 03 năm trở lên.

- Nghiệp vụ sư phạm: Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề nếu không phải là tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc có bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

III. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao có chứng thực các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực

- Bản sao giấy khai sinh được cơ quan thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao sổ hộ khẩu có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

- 02 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.

- 02 ảnh 3 x 4

2. Thời gian, địa điểm hướng dẫn và thu nộp hồ sơ dư tuyển, số điện thoại liên hệ:

-  Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/8/2014 đến hết ngày 14/9/2014.

- Địa điểm hướng dẫn lập hồ sơ và thu nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang.

- Số điện thoại liên hệ: 0273.823.713 hoặc 0913171026 (trong giờ hành chính).

IV. Hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch.

- Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí tiếp nhận.

- Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí tiếp nhận thông qua 01 bài viết hoặc 01 bài giảng.

V. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng:

Dự kiến tổ chức trong tháng 10/2014 tại trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang.

Ghi chú: Hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng, tiếp nhận viên chức không trả lại

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ ( Báo cáo); 

- Các phòng, khoa, TT;

- Website Nhà trường;   

- Lưu VT-TC./.

 

Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Tư vấn trực tuyến
Aministrator
Thống kê truy cập
Quảng cáo
lien heqc3slide3Dang kyqcBD1vieclam
phieu học ngheTNDanh sách HS/SV đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp
^ Về đầu trang
;