Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang!

Phòng Quản lý - Khai thác thiết bị

PHÒNG QUẢN LÝ - KHAI THÁC THIẾT BỊ

 

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

- Quản lý tài sản công, thiết bị dạy nghề và cơ sở vật chất của Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm vật tư thiết bị thực hành theo định mức vật tư và tiến độ giảng dạy.

- Tổng hợp, thống kê thiết bị, vật tư của nhà trường, thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ.

- Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị thực hành theo định kỳ.

- Đề xuất tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển sử dụng hoặc tu sửa trang thiết bị thực hành, cải tạo nhà xưởng thực hành.

- Tổ chức thực nghiệm khoa học công nghệ vào dịch vụ sản xuất theo ngành nghề đào tạo.

- Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, nhà ăn, ký túc xá học sinh.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Chức danh/ Chức vụ

1 Nguyễn Văn Hồng Trưởng phòng
2 Trần Mạnh Trường Viên chức
3 Lộc Thanh Tùng Viên chức
4 lý Thị Lợi Viên chức
5 Hà Mạnh Hùng Nhân viên
 

Mới nhất

dkxt