Đối tác
qc1qc-tqqc-bao hiemqc-sldbao tqld nong thongpltq
HCM20/11cmnmngay ky nang

Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh năm 2023

Thông báo tuyển sinh năm 2023

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang liên tục tuyển sinh, đào tạo các ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu lao động trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thúc đấy, phát triển kinh tế địa phương....Học sinh – sinh viên tốt nghiệp ra trường được giới thiệu, bố trí việc làm ở trong nước với mức thu nhập từ 7 triệu đến 15 triệu đồng/tháng hoặc xuất khẩu lao động với mức thu nhập từ 25 triệu đồng/tháng trở lên. Miễn 100% học phí đối với học sinh - sinh viên thuộc các đối tượng ưu tiên: Người dân tộc thuộc hộ nghèo, cận nghèo; Học sinh tốt nghiệp THCS đi học Trung cấp và một số đối tượng ưu tiên khác theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ...
Tuyển sinh (đợt 4) năm 2022

Tuyển sinh (đợt 4) năm 2022

Miễn 100% học phí đối với học sinh - sinh viên thuộc các đối tượng ưu tiên: Người dân tộc thuộc hộ nghèo, cận nghèo; Học sinh tốt nghiệp THCS đi học Trung cấp và một số đối tượng ưu tiên khác theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ...
Thông báo tuyển sinh (đợt 3) năm 2022

Thông báo tuyển sinh (đợt 3) năm 2022

Học sinh – sinh viên tốt nghiệp ra trường được giới thiệu, bố trí việc làm ở trong nước với mức thu nhập từ 7 triệu đến 15 triệu đồng/tháng hoặc xuất khẩu lao động với mức thu nhập từ 25 triệu đồng/tháng trở lên. Miễn 100% học phí đối với học sinh - sinh viên thuộc các đối tượng ưu tiên: Người dân tộc thuộc hộ nghèo, cận nghèo; Học sinh tốt nghiệp THCS đi học Trung cấp và một số đối tượng ưu tiên khác theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ...
Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2022: Nhằm đào tạo nguồn nhân lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Học sinh – sinh viên tốt nghiệp ra trường được giới thiệu, bố trí việc làm ở trong nước với mức thu nhập từ 7 triệu đến 15 triệu đồng/tháng hoặc xuất khẩu lao động với mức thu nhập từ 25 triệu đồng/tháng trở lên. Miễn 100% học phí đối với học sinh - sinh viên thuộc các đối tượng ưu tiên: Người dân tộc thuộc hộ nghèo, cận nghèo; Học sinh tốt nghiệp THCS đi học Trung cấp và một số đối tượng ưu tiên khác theo quy định
Thông báo tuyển sinh năm 2022

Thông báo tuyển sinh năm 2022

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang liên tục tuyển sinh, đào tạo các ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu lao động trong và ngoài tỉnh, tạo điều kiện thúc đấy, phát triển kinh tế địa phương....
Tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tuyển sinh đào tạo nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013; Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp...
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
Quảng cáo
zalo cdnqc-Fbtruongmang luoi truong nghe
^ Về đầu trang
;
https://itsgwalior.com/news/carbide-insert-knives.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/how-to-use-carbide-insert-knives.html https://itsgwalior.com/news/how-to-choose-carbide-insert-knives.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/how-to-use-straight-router-bits.html https://itsgwalior.com/news/how-to-use-a-router-bit-for-woodworking.html http://www.vidhyaviharschool.in/news/molding-knives.html https://www.kremykraft.com/news/straight-router-bits.html http://newslmemorialschool.com/blog/woodworking-tools.html https://www.kremykraft.com/news/woodworking-tips.html http://newslmemorialschool.com/blog/woodworking.html http://ss-tech.com.vn/news/types-of-planer-blades.asp http://ss-tech.com.vn/news/planer-blades.asp http://conargentina.com.ar/news/How-to-use-annular-cutters.html http://conargentina.com.ar/news/circular-saw-blades.html http://www.commonprayer.org/news/annular-cutters-for-metalworking.html https://www.addintelligence.com.br/news/benq-projector-options.asp https://www.addintelligence.com.br/news/bluetooth-connectivity.asp https://www.addintelligence.com.br/news/brightness-for-projector.asp http://www.dakotapaul.com/news/contrast-ratio-for-projector.html http://www.dakotapaul.com/news/color-accuracy-for-projector.html http://www.dakotapaul.com/news/epson-projector-features.html https://www.chleba.net/news/inFocus-projector.html https://www.chleba.net/news/keystone-correction.html https://www.chleba.net/news/lamp-life-for-projector.html http://arachne.org.au/news/lg-projector.html http://arachne.org.au/news/optoma-projector.html http://arachne.org.au/news/projector-throw-distance.html http://www.coopmonje.com.ar/news/projectors-types-and-uses.html http://www.coopmonje.com.ar/news/projectors-vs-tv.html http://www.coopmonje.com.ar/news/resolution-for-projector.html https://www.multiutil.com/news/usb-connectivity.html https://www.multiutil.com/news/viewsonic-projector-features.html https://www.multiutil.com/news/why-choose-a-projector.html https://www.multiutil.com/news/wireless-connectivity.html https://www.multiutil.com/news/xgimi-projector.html