Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang!

Phòng Tổ chức hành chính

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tham mưu giúp Hiệu trưởng về các lĩnh vực:

a) Công tác tổ chức

- Tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự; quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ và phát triển đội ngũ cán bộ viên chức phù hợp yêu cầu phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn...;

- Tuyển dụng, hợp đồng làm việc, sắp xếp bố trí cán bộ viên chức vào ngạch, bậc, chức danh phù hợp với trình độ, năng lực, ngành nghề đã được đào tạo theo quy định. Theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong toàn Trường;

- Giải quyết chế độ hưu trí, chấm dứt hợp đồng làm việc, thôi việc và các chế độ chính sách khác cho cán bộ viên chức, người lao động: Xét nâng, hạ bậc lương, điều chỉnh phụ cấp các loại; các chế độ bảo hiểm… Tổ chức nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương theo quy định;

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ viên chức theo quy định;

- Quản lý hồ sơ, cập nhật thông tin về cán bộ viên chức, người lao động;

- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, phân loại cán bộ viên chức.

b) Công tác Hành chính - Tổng hợp

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho Cán bộ viên chức;

- Ban hành các văn bản quy định cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên về chấp hành điều lệ, quy định của Trường và pháp luật của nhà nước đảm bảo việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở;

- Công tác thi đua khen thưởng, đề xuất biện pháp để duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng trong Nhà trường;

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, người lao động chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế và các quy định của Nhà trường;

- Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

- Tham gia công tác thanh tra, giải quyết khiếu tố, khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến cán bộ viên chức của Trường. Thực hiện công tác pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Quản lý sử dụng con dấu theo quy định;

- Quản lý, lưu trữ công văn. Chuyển, gửi các loại công văn kịp thời, chính xác đến các tập thể cá nhân. Tiếp nhận, giao dịch thư điện tử, fax và điện thoại liên hệ công tác;

- Thông tin các nội dung cần thiết theo yêu cầu của lãnh đạo đến các tập thể, cá nhân trong và ngoài Trường;

- Theo dõi, quản lý và cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường,…cho cán bộ viên chức;

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị phòng họp, in ấn văn bản tài liệu;

- Tổ chức thực hiện bảo vệ an ninh trật tự trong trường, triển khai các công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết, quản lý phòng khách. Tổ chức đón tiếp khách trong và ngoài nước đến Trường công tác; các hoạt động đối ngoại liên quan đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; sắp xếp hướng dẫn khách đến các đơn vị chức năng để giải quyết công việc;

- Phối hợp tổ chức các ngày lễ, tết, các đợt sinh hoạt cấp trường, các hội nghị, hội thảo…;

- Quản lý xe phục vụ công tác, lập kế hoạch bảo dưỡng, sữa chữa và điều phối xe, phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường;

- Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn cảnh, cây xanh, đảm bảo cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức danh/chức vụ
1 Hà Đức Tiệp Trưởng phòng
2 Bùi Thị Lan Hương Viên chức
3 Lê Thân Thương Viên chức
4 Trần Thị Thúy Nhung Viên chức
5 Đặng Thúy Quỳnh Viên chức
6 Bàn Thị Tuyền Viên chức
7 Chẩu Thị Mỹ Thêu Viên chức
8 Nguyễn Quốc Hưng Viên chức
9 Nguyễn Văn Thịnh Nhân viên
10 Lê Xuân Lượng Nhân viên
11 Lê Thị Hiền Nhân viên
12 Trương Thị Oanh Nhân viên
13 Vũ Thị Oanh Nhân viên

 

 

Mới nhất

dkxt