Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang!

Phòng Tài chính kế toán

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ 

- Xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý tài chính - kế toán của đơn vị phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và của Tỉnh;

- Lập kế hoạch thu chi hàng năm theo từng nguồn kinh phí tương ứng với các hoạt động của Nhà trường;

- Quản lý việc thực hiện các nguồn thu đảm bảo đúng quy định;

- Kiểm soát chứng từ chi, thanh quyết toán đảm bảo đúng quy trình, đúng định mức, chế độ, tiêu chuẩn hiện hành;

- Lập các báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng quý, hàng năm theo quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách, Luật thuế;

 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

TT Họ và tên Chức danh/chức vụ
1 Nguyễn Trung Thành Trưởng phòng
2 Nguyễn Quốc Huy Phó Trưởng phòng
3 Dương Thanh Tùng Viên chức
4 Nguyễn Thùy Linh (A) Viên chức
5 Nguyễn Thùy Linh (B) Viên chức
6 Ma Thị Thiêm Viên chức
7 Nguyễn Thị Giang Viên chức
 

Mới nhất

dkxt