Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang!

Khoa Điện - Điện tử - CNTT

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Thực hiện theo nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 điều này và theo phân cấp của Hiệu trưởng; có nhiệm vụ tổ chức và triển khai kế hoạch đào tạo các ngành học liên quan đến Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình thuộc các nghề Điện dân dụng, Điện công nghiệp; Điện tử; Công nghệ thông tin và các môn học do Khoa phụ trách.

- Tổ chức thực hiện quá trình giảng dạy lý thuyết và thực hành các nghề bao gồm: Điện dân dụng, Điện công nghiệp; Điện tử; Công nghệ thông tin... và các môn chuyên ngành được nhà trường giao.

- Quản lý các lớp Điện dân dụng, Điện công nghiệp, Điện tử, Công nghệ thông tin...phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp do Khoa phụ trách.

- Tổ chức quản lý các xưởng thực hành Điện dân dụng, Điện Công nghiệp, Điện tử và công nghệ thông tin. Lập dự trù vật tư, thiết bị phục vụ cho giảng dạy, trên cơ sở kế hoạch tiến độ giảng dạy của từng môn học, xây dựng định mức vật tư thực hành, tổ chức thực hành theo chương trình đào tạo.

- Tổ chức quản lý giáo viên theo các quy định về quản lý đào tạo, theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ giảng dạy và kế hoạch giáo viên

II. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Xuân Sơn

Trưởng khoa

2

Bùi Mạnh Cường

P.trưởng khoa

3

Đào Văn Vinh

Giảng viên

4

Trần Trung Kiên

Giảng viên

5

Hà Khánh Hoàng

Giảng viên

6

Nguyễn Tiến Mạnh

Giảng viên

7

Nguyễn Xuân Tiến

Giảng viên

8

Nguyễn Thu Trang

Giảng viên

9

Đỗ Thị Tâm

Giảng viên

10

Bàn Thị Trang

Giảng viên

11

Lê Ngọc Minh

Giảng viên

12

Nguyễn Thị Thu Hiếu

Giảng viên

13

Nguyễn Xuân Quang

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mới nhất

dkxt