Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang!

Khoa Khoa học cơ bản

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. Chức năng và nhiệm vụ của Khoa:

- Tổ chức quản lý các lớp bổ túc Trung học phổ thông - Nghề. 

- Tổ chức giảng dạy các môn học văn hoá thuộc chương trình trung cấp nghề dành cho đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở học hệ 3 năm (Toán, Lý...); Ngoại ngữ, Thể chất, Giáo dục quốc phòng, Pháp luật và Chính trị... được phân công.

- Quản lý các xưởng thực hành, trang thiết bị thí nghiệm của học sinh học bổ túc văn hoá.

- Đảm bảo thực hiện tốt tiến độ giảng dạy, kế hoạch giáo viên, các quy định về đào tạo và nội quy quy chế của nhà trường.

II. Đội ngũ cán bộ - giáo viên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn T.Vân Anh

Trưởng khoa

 

 

2

Lê Minh Hoa

P.trưởng khoa

 

 

3

Trương Thị Thu Ngà

Giáo viên

 

 

4

Ma Doãn Hưng Giáo viên    

5

Hoàng Quang Duy Giáo viên    

6

Đỗ Minh Tâm Giáo viên    
 

Mới nhất

dkxt