Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang!

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

Nguyễn Thanh Hà

 

- Chủ tài khoản và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Trường trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang và Tổng cục dạy nghề.

- Điều hành các hoạt động của Nhà trường bằng các quy chế, quy định kế hoạch, chương trình công tác.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác:

+ Thực hiện các mục tiêu và nhiệm của trường;

+ Công tác tổ chức, cán bộ;

+ Công tác tài chính;

+ Hợp tác Quốc tế, quan hệ đối ngoại.

Phó hiệu trưởng

Thầy Đỗ Xuân Trường

 
 

Mới nhất

dkxt