? Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang, thực trạng và giải pháp
Đối tác
qc20 namqc-tqqc-bao hiembao tq
HCM
TIN HOẠT ĐỘNG

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang, thực trạng và giải pháp

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang, thực trạng và giải pháp
Quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0 đang tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt về chất lượng nguồn nhân lực giữa các quốc gia. Là một quốc gia đang phát triển, trước yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế, một thách thức không nhỏ và cần phải vượt qua liên quan đến yếu tố con người (yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước) đó là nguồn nhân lực chất lượng cao...
Quá trình toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0 đang tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt về chất lượng nguồn nhân lực giữa các quốc gia. Là một quốc gia đang phát triển, trước yêu cầu xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế, một thách thức không nhỏ và cần phải vượt qua liên quan đến yếu tố con người (yếu tố quyết định sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước) đó là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Chất lượng đào tạo là uy tín, thương hiệu và là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Để có chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội, hoạt động giảng dạy của người thầy phải gắn liền với hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), hai hoạt động này luôn bổ trợ cho nhau. NCKH không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là hoạt động tạo ra tri thức mới, sản phẩm mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của con người và xã hội tương lai. Tham gia hoạt động NCKH vừa là tiêu chuẩn vừa là nhiệm vụ đối với mỗi giảng viên. Vì vậy,  hoạt động này có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với cả nhà trường và giảng viên.
Trong quá trình phát triển, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên  luôn xác định NCKH là nhiệm vụ trọng tâm, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao, nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, với mục tiêu đổi mới dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Năm 2023, hoạt động NCKH trong Nhà trường đạt được kết quả đáng khích lệ: hực hiện 06 đề tài cấp trường; 02 công trình tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023. Rà soát 21/21 chương trình đào tạo sử dụng cho năm học 2023-2024; chỉnh sửa 11/21 chương trình đào tạo, biên soạn mới 03 chương trình: 02 chương trình đào tạo trình độ liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Kinh doanh thương mại; 01 chương trình đào tạo trình độ Trung cấp thời gian đào tạo 1,5 năm (đối tượng tuyển sinh là người tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên).
Một số kết quả nổi bật:
02 công trình tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023, kết quả: 01 giải nhì, 01 giải khuyến khích; 01 công trình được Hội đồng khoa học tỉnh đề nghị đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.
Các đề tài NCKH cấp trường được nghiệm thu, có độ phủ rộng trên các ngành, nghề đào tạo trọng điểm của trường như Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Hàn, Chăn nuôi thú y, …
Từ thực trạng  hoạt động NCKH trong những năm qua, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động NCKH:
 1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của tỉnh” giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 2. Áp dụng chính sách vừa khuyến khích, vừa bắt buộc giảng viên tham gia hoạt động NCKH. Quy định cụ thể các hoạt động của giảng viên được coi là thực hiện nhiệm vụ khoa học hàng năm. Quy đổi giờ thực hiện nhiệm vụ hoạt động NCKH sang tiêu chuẩn giờ dạy phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường một cách linh động đồng thời khuyến khích giảng viên tham gia các hoạt 3. Khen thưởng, tôn vinh kịp thời cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp trong hoạt động KHCN, có sáng kiến khoa học tính ứng dụng cao.
4.  Định kỳ tập huấn nghiệp vụ NCKH cho giảng viên và HSSV; Dành nguồn kinh phí hàng năm cho đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ở cả trong và ngoài nước đặc biệt là giảng viê các nghề trọng điểm.
5. Nghiên cứu thành lập CLB sinh viên nghiên cứu khoa học;
6. Nâng cao vai trò tư vấn, tham mưu của Hội đồng Khoa học, hỗ trợ việc tư vấn, lựa chọn, thẩm định các định hướng ưu tiên, tuyển chọn các đề tài, sản phẩm khoa và công nghệ. Các đề tài, sáng kiến, sản phẩm khoa học công nghệ phải tập trung giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong nhà trường và nhu cầu thực tiễn của xã hội.
7. Tăng cường khai thác, đa dạng hóa nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, hướng tới tăng số lượng đề tài NCKH cấp tỉnh.
8. Mở rộng và tăng cường quan hệ với doanh nghiệp để thu hút đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc phối hợp triển khai các đề tài NCKH và công nghệ ứng dụng.
Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ đồ gá điều khiển mỏ cắt Plasma sử dụng cắt thép tấm, phục vụ đào tạo nghề Hàn tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang’’
Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, chế tạo mô hình điện gió”.
Nghiệm thu đề tài:Nghiên cứu, chế tạo mô hình trạm bơm nước tự động”
(Ban biên tập)
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
Quảng cáo
dang ky tsqc-Fbtruongzalo cdnmang luoi truong nghe
^ V? ??u trang
;
http://vidt.com.vn/cms/tools/51.html http://vidt.com.vn/cms/tools/53.html http://vidt.com.vn/cms/tools/54.html http://vidt.com.vn/cms/tools/55.html http://vidt.com.vn/cms/tools/50.html http://vidt.com.vn/cms/tools/56.html http://vidt.com.vn/cms/tools/57.html http://vidt.com.vn/cms/tools/58.html http://vidt.com.vn/cms/tools/59.html http://vidt.com.vn/cms/tools/61.html http://vidt.com.vn/cms/tools/62.html http://vidt.com.vn/cms/tools/63.html http://vidt.com.vn/cms/tools/65.html http://vidt.com.vn/cms/tools/60.html http://vidt.com.vn/cms/tools/66.html http://vidt.com.vn/cms/tools/67.html http://vidt.com.vn/cms/tools/68.html http://vidt.com.vn/cms/tools/69.html http://vidt.com.vn/cms/tools/64.html http://vidt.com.vn/cms/tools/70.html http://vidt.com.vn/cms/tools/71.html http://vidt.com.vn/cms/tools/72.html http://vidt.com.vn/cms/tools/73.html http://vidt.com.vn/cms/tools/75.html http://vidt.com.vn/cms/tools/76.html http://vidt.com.vn/cms/tools/77.html http://vidt.com.vn/cms/tools/78.html http://vidt.com.vn/cms/tools/79.html http://vidt.com.vn/cms/tools/74.html http://vidt.com.vn/cms/tools/80.html http://vidt.com.vn/cms/tools/81.html http://vidt.com.vn/cms/tools/82.html http://vidt.com.vn/cms/tools/84.html http://vidt.com.vn/cms/tools/85.html http://vidt.com.vn/cms/tools/86.html http://vidt.com.vn/cms/tools/87.html http://vidt.com.vn/cms/tools/83.html http://vidt.com.vn/cms/tools/89.html http://vidt.com.vn/cms/tools/90.html http://vidt.com.vn/cms/tools/91.html http://vidt.com.vn/cms/tools/92.html http://vidt.com.vn/cms/tools/93.html http://vidt.com.vn/cms/tools/88.html http://vidt.com.vn/cms/tools/94.html http://vidt.com.vn/cms/tools/95.html http://vidt.com.vn/cms/tools/96.html http://vidt.com.vn/cms/tools/97.html http://vidt.com.vn/cms/tools/99.html http://vidt.com.vn/cms/tools/100.html http://vidt.com.vn/cms/tools/101.html http://vidt.com.vn/cms/tools/102.html http://vidt.com.vn/cms/tools/103.html http://vidt.com.vn/cms/tools/98.html http://vidt.com.vn/cms/tools/104.html http://vidt.com.vn/cms/tools/105.html http://vidt.com.vn/cms/tools/107.html http://vidt.com.vn/cms/tools/108.html http://vidt.com.vn/cms/tools/109.html http://vidt.com.vn/cms/tools/110.html http://vidt.com.vn/cms/tools/111.html http://vidt.com.vn/cms/tools/106.html http://vidt.com.vn/cms/tools/113.html http://vidt.com.vn/cms/tools/114.html http://vidt.com.vn/cms/tools/115.html http://vidt.com.vn/cms/tools/116.html http://vidt.com.vn/cms/tools/117.html http://vidt.com.vn/cms/tools/112.html http://vidt.com.vn/cms/tools/118.html http://vidt.com.vn/cms/tools/119.html http://vidt.com.vn/cms/tools/120.html http://vidt.com.vn/cms/tools/121.html http://vidt.com.vn/cms/tools/123.html http://vidt.com.vn/cms/tools/124.html http://vidt.com.vn/cms/tools/122.html http://vidt.com.vn/cms/tools/125.html http://vidt.com.vn/cms/tools/126.html http://vidt.com.vn/cms/tools/127.html http://vidt.com.vn/cms/tools/128.html http://vidt.com.vn/cms/tools/129.html http://vidt.com.vn/cms/tools/131.html http://vidt.com.vn/cms/tools/132.html http://vidt.com.vn/cms/tools/133.html http://vidt.com.vn/cms/tools/130.html http://vidt.com.vn/cms/tools/134.html http://vidt.com.vn/cms/tools/135.html http://vidt.com.vn/cms/tools/137.html http://vidt.com.vn/cms/tools/138.html http://vidt.com.vn/cms/tools/136.html http://vidt.com.vn/cms/tools/139.html http://vidt.com.vn/cms/tools/140.html http://vidt.com.vn/cms/tools/141.html http://vidt.com.vn/cms/tools/142.html http://vidt.com.vn/cms/tools/144.html http://vidt.com.vn/cms/tools/145.html http://vidt.com.vn/cms/tools/143.html http://vidt.com.vn/cms/tools/146.html http://vidt.com.vn/cms/tools/147.html http://vidt.com.vn/cms/tools/148.html http://vidt.com.vn/cms/tools/149.html http://vidt.com.vn/cms/tools/150.html http://vidt.com.vn/cms/tools/151.html http://vidt.com.vn/cms/tools/153.html http://vidt.com.vn/cms/tools/154.html http://vidt.com.vn/cms/tools/155.html http://vidt.com.vn/cms/tools/156.html http://vidt.com.vn/cms/tools/158.html http://vidt.com.vn/cms/tools/159.html http://vidt.com.vn/cms/tools/157.html http://vidt.com.vn/cms/tools/160.html http://vidt.com.vn/cms/tools/161.html http://vidt.com.vn/cms/tools/162.html http://vidt.com.vn/cms/tools/152.html http://vidt.com.vn/cms/tools/164.html http://vidt.com.vn/cms/tools/165.html http://vidt.com.vn/cms/tools/163.html http://vidt.com.vn/cms/tools/166.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/48.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/54.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/52.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/55.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/53.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/56.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/57.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/58.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/59.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/50.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/63.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/61.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/62.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/65.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/64.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/67.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/60.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/68.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/66.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/69.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/71.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/72.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/70.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/73.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/74.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/75.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/76.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/77.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/78.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/80.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/82.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/83.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/81.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/84.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/85.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/87.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/79.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/88.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/89.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/90.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/91.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/92.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/93.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/86.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/94.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/95.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/97.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/98.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/99.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/100.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/101.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/96.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/102.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/103.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/104.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/105.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/107.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/108.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/109.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/110.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/111.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/112.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/114.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/106.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/115.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/116.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/117.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/113.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/118.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/119.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/120.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/121.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/122.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/123.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/124.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/125.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/126.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/127.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/128.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/129.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/130.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/131.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/132.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/134.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/135.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/136.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/138.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/139.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/140.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/133.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/137.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/142.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/143.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/144.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/145.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/146.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/147.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/141.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/148.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/149.html http://duhocyamano.edu.vn/blog/news/150.html Iwc Aquatimer Replica Iwc Big Pilot Replica Watch Iwc Ingenieur Replica Iwc Top Gun Replica Watches Iwc Portofino Replica Watches