Chào mừng bạn đến với trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang!

Kế toán doanh nghiệp

1. TRÌNH ĐỘ VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Trình độ

Thời gian đào tạo

Cao đẳng nghề

30 ÷ 36 tháng

 

2. KỸ NĂNG NGHỀ CỦA NGƯỜI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 

- Thực hiện được các nhiệm vụ chuyên môn kế toán bao gồm: kế toán quỹ; kế toán bán hàng; kế toán kho; kế toán chi phí, kế toán tổng hợp theo đúng nguyên tắc kế toán quốc tế, luật lệ và chính sách kế toán của nhà nước Việt Nam

 

3. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP

 

- Đảm nhận công việc kế toán trong các ngân hàng, doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ quan hành chính sự nghiệp

 

4. HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC HỌC TẬP, THỰC TẬP TRÊN CÁC THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, PHẦN MỀM KẾ TOÁN MỚI 

Mới nhất

dkxt